Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Adres: 02-386 Warszawa
ul. Usypiskowa 2
NIP: 526-22-13-544
Regon: 000018075

Redakcja strony BIP

Renata Sobczak
e-mail: rsobczak@zwp.gov.pl
telefon:.. 0-22/628-00-57
fax: 0-22/622-44-18 wew. 107