Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do ogłoszenia Dostawa papieru offsetowego i kserograficznego

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 16 grudnia do godziny 10:00