Podział pracy w kierownictwie ZWP


 Dyrektor Zakładu 
Jolanta Rychcik

     Główny Księgowy
  Małgorzata Borowska