Podział pracy w kierownictwie ZWP


 Dyrektor Zakładu 
Michał Farmas vel Król

     Główny Księgowy
  Małgorzata Borowska