Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie ZWP

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, projektując swoje serwisy internetowe: https://www.zwp.gov.pl oraz https://bip.zwp.gov.pl/, dalej jako Serwisy ZWP, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników (osób odwiedzających) te Serwisy. Domyślne ustawienia wykorzystywane w Serwisach ZWP nie pozwalają na zbieranie danych innych niż niezbędne dla funkcjonowania tych stron internetowych i służą wyłącznie do administrowania i zapewnienia prawidłowego ich działania. Nie identyfikują Użytkowników ani też nie przekazują informacji o Użytkownikach stronom trzecim.
Operatorem Serwisu jest Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą pod adresem ul. Usypiskowa 2, 02-386 Warszawa

Gromadzenie danych

Serwisy ZWP przechowują wyłącznie zapytania (HTTP) kierowane do serwera ZWP, a przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy (URL). Tak zgromadzone dane, przechowywane są w dziennikach logów, i mogą dotyczyć następujących informacji:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu ZWP nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Mechanizm Cookies

„Ciasteczka” – pliki cookies – to rodzaj niewielkich informacji – danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych. 

W Serwisach ZWP informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Jego indywidualnych potrzeb.

Wykorzystywanie danych

Zebrane informacje (pliki z logami) pomagają nam określić: które podstrony odwiedzane są najczęściej, czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, itp. Na podstawie tych informacji mogą być generowane statystyki pomocnicze, które nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwisy ZWP. Analizujemy pliki z logami, aby zapewnić jak najwyższą jakość Serwisów ZWP.
Informacje te nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, a dopiero kiedy zachodzi taka konieczność, również podmiotom do tego uprawnionym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Ograniczenia stosowania plików cookies

W serwisach ZWP wykorzystywany jest plik cookie, który choć nie jest niezbędny do funkcjonowania stron internetowych ZWP, to umożliwia Użytkownikom dostosowanie stylu wyświetlania stron do ich indywidualnych potrzeb. Stosownie zatem do obowiązujących przepisów prawa, możliwość zbierania informacji zawartych w tym pliku i dostępu do nich uzależniono od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. 

Odnośniki do innych stron

W Serwisach ZWP znajdują się odnośniki do innych stron WWW.
Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Warto więc, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisów ZWP.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.